Velkommen til nettstedet for «Mariehamn»

Vi er en storfamilie som med disse sidene prøver å presentere noe av det vi
holder på med.

Vi har mange og ulike interesser som gir utslag i til dels STOR kreativitet
eller aktivitet om du vil.

I dag har vi hobbyverksted, «tekstilrom», vevstue og ei båthamn knytt til
huset.

Vårt ønske er å gi mulighet for å bli kjent med ulike former for praktisk
arbeid, bli kjent med hammer,
spiker og sag gjennom småsnekring, nål, tråd og ull gjennom forskjellig
handarbeid.

Færing, havkajakker, en liten sjark og stor turbåt er med på å oppfylle
drømmen om å bidra til at flere barn og unge kan bli kjent med nærmiljøet, den gamle kystkulturen og ikke minst se nye sider av seg selv kanskje, ved å mestre nye utfordringer!